Eénmalig doneren

Voor een eenmalige gift heb je 2 mogelijkheden; doneren via Tikkie of door zelf over te boeken naar ons bankrekeningnummer. 

.

.

Zelf een overboeking doen vanaf jouw bank naar St. Muziekspeelplaats:

*Vul het te schenken bedrag in bij het overboekingsscherm van uw bank.
*Vul in bij ‘Naam ontvanger’: Stichting Muziekspeelplaats
*Vul in bij ‘Bankrekeningnummer’: NL 07 ABNA 0854563644
*Vul in bij ‘Omschrijving’: u mag zelf een omschrijving bepalen en invullen.

Aanvullende informatie over aftrekbaarheid eenmalige giften

Stichting Muziekspeelplaats heeft de culturele ANBI-status.

Eenmalige giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting:
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen*, met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van je drempelinkomen. Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.

* Jouw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder jouw persoonsgebonden aftrek. Als je het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van jouw fiscale partner meetellen.

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van jouw gift, zie de website van de Belastingdienst