Geheel vrijgesteld voor de erfbelasting

Voor de erfbelasting zijn goede doelen, de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (kort: ANBI) en sociale instellingen die zowel een particulier als sociaal belang vertegenwoordigen, zoals Stichting Muziekspeelplaats, vrijgesteld voor de erfbelasting. Erfenissen of legaten verkregen door dergelijke instellingen zijn dus geheel vrijgesteld voor de erfbelasting.

Goede doel moet voorkomen op de lijst van de belastingdienst

Een goed doel moet wel erkend zijn als zodanig en op de lijst van erkende goede doelen van de belastingdienst zijn opgenomen.  Om als goed doel aangemerkt te worden dient aan de voorwaarden van de belastingdienst te worden voldaan. Als een goed doel niet meer op de lijst is opgenomen verliest het de vrijstelling voor de erfbelasting en andere fiscale voordelen. Stichting Muziekspeelplaats voldoet aan bovengenoemde voorwaarden een heeft een (culturele) ANBI-status.

U kunt Stichting Muziekspeelplaats dan ook steunen door in uw testament een legaat of een erfstelling op te nemen. Via een codicil, – dat is een door u zelf handgeschreven, gedagtekend en ondertekend papier -, kunt u historisch belangrijke inboedelgoederen zoals sieraden, kleding en bijzondere meubels of boeken nalaten. 

Hetgeen wat u nalaat aan Stichting Muziekspeelplaats, is door de fiscus volledige vrijgesteld van successierechten.
Als u geld of onroerende goederen (ook collectie van schilderijen) wilt nalaten aan stichting Muziekspeelplaats, dient u dat in een testament te laten vastleggen. Voor het opstellen van een testament heeft u altijd een notaris nodig. Het testament is immers alleen rechtsgeldig wanneer dat door een notaris is opgesteld. In een testament kunt u een erfstelling of een legaat opnemen.

Schenken aan een goed doel bij overlijden

Veel mensen geven tijdens hun leven wel eens iets aan het goede doel. Ze doen iets in de collectebus of maken geld over naar aanleiding van een actie op de televisie.

Anderen hebben een band met een goed doel en steunen dat structureel. Steeds meer mensen besluiten daarnaast ook (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben. Zo dragen ze ook na hun overlijden bij aan een betere wereld. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Twee manieren

Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

1) Nalatenschap, het goede doel is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. 

Wilt u na overlijden een gift nalaten aan Stichting Muziekspeelplaats, dan dient u dat vast te leggen in uw testament. U bepaalt immers zelf wie uw erfgenaam is. Dat kunnen personen zijn. Maar u kunt ook een goed doel – zoals Stichting Muziekspeelplaats- als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Maakt u géén testament en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Zijn die er niet, dan gaat alles naar de staat.

2) Het goede doel krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. 

Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Wilt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten, dan heet dat een ‘legaat’. De ontvanger van dat legaat heet ‘legataris’. Deze is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Als stichting Muziekspeelplaats een legaat ontvangt, hoeft zij als goed doel door haar ANBI-status geen successierecht te betalen. 

Meer informatie

Erfbelasting is een complex onderwerp. Op deze website staat alleen de basisinformatie. Daarnaast zijn er nog allerlei bepalingen en uitzonderingen. Een notaris kent de weg hierin en kan adviseren hoe een nalatenschap het beste kan worden verdeeld. Raadpleeg daarom een notaris voor advies over uw eigen situatie en wensen. Op de site van de Belastingdienst is informatie te vinden over schenk– en erfbelasting. Ook is een handige rekenhulp beschikbaar inzake erfbelasting.