Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Stichting Muziekspeelplaats heeft een culturele ANBI-status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  Voor meer toelichting over belastingvrij schenken, verwijzen wij jou graag door naar de website van de belastingdienst.

Stichting Muziekspeelplaats betaalt dankzij onze ANBI status GEEN schenkbelasting; jouw schenking komt volledig ten goede aan doelstellingen van onze stichting.

Er bestaat een mooie manier van steunen, waarbij je voor een langere periode belastingvrij kunt schenken aan Stichting Muziekspeelplaats; dit wordt Periodiek schenken genoemd. Als we samen de gift vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst, komt een aanzienlijk deel van de gift terug via jouw aangifte bij de belastingdienst.

Bereken hier jouw belastingvrije voordeel

Wij hebben een handige rekenmodule ontwikkeld om het belastingvrije voordeel te berekenen voor een particulier of bedrijf.