Registratie van interesse

Dat is goed nieuws!
Jij en de buurtbewoners hebben interesse om een De MuziekSpeelplaats te starten, voor de kinderen uit de buurt zoals zij ook naar een sportveldje gaan.

Je dient namens jouw buurt een aanvraag bij ons in.

Geen zorgen: we nemen de tijd om kennis met je te maken en alle opties door te nemen.
Je bent niets verplicht!
Eerst onderzoeken we in samenspraak met jou en ons netwerk of het mogelijk is om jullie “nieuwe” De MuziekSpeelplaats succesvol op te richten in de buurt.
Als De MuziekSpeelplaats besluit om de samenwerking aan te gaan, dan helpen wij jou,
We gaan dan samenwerken aan het organiseren van de benodigde muziekinstrumenten. We helpen met een handig stappenplan en als het bij de samenwerkingspartners meezit een stimuleringsbudget. Natuurlijk delen we onze kennis, ervaring en we proberen jullie De MuziekSpeelplaats aan te laten haken bij ons netwerk.

We zien jou als het Boegbeeld van De MuziekSpeelplaats. Een (muzikale) leider en mentor, die buurtbewoners inspireert om mee te doen. Jullie laten kinderen in de buurt samen muziek maken om hen te laten schitteren.

Om in die rol te groeien ontwikkelen we samen met jou en de andere Boegbeelden een “digitale” leergang voor alle De MuziekSpeelplaatsen en de vrijwilligers.

Samen creëren we een muzikale ontmoetingsplek die de buurt plezier, kennis en trots brengt. Hoe mooi is dat!

Na het invullen van onderstaand formulier vragen we je nog een formulier in te vullen voor aanvullende informatie over jullie plannen in de buurt.

Vul je liever een geprint formulier in wat je kunt opsturen dan kan dat natuurlijk ook!

De Muziekspeelplaats
Kinderen in Den Haag spelen samen met muziek.