Doneer mogelijkheden

Help kinderen om samen muziek te maken zoals ze ook naar een sportveldje in de buurt gaan!

Doneer

Doneer terugkerend

U kunt ons eenmalig, iedere maand, ieder kwartaal of jaarlijks steunen door onderstaand formulier in te vullen. De eerste betaling gebeurt met IDEAL, daarna incasseren we uw bijdrage automatisch.

Bedrag

U kunt altijd stoppen met de terugkerende donatie. Stuur uw bank een bericht of stop de automatische incasso via internetbankieren.
Wanneer u de terugkerende donatie terughaalt (stornering) is dat erg kostbaar voor De MuziekSpeelplaats. We waarderen het enorm als u in dat geval eerst contact zoekt met ons.

Crowdfunding

Steun ons met het organiseren van De MuziekSpeelplaats.
Steun een De MuziekSpeelplaats bij jou in de buurt.

Donatie overmaken

U kunt uw donatie overmaken naar NL07 ABNA 0854563644
t.a.v. Stichting MuziekSpeelplaats.

Periodieke schenkingen

Door ons periodiek te steunen, kunt u profiteren van belastingvoordeel. Wanneer u een schenkingsovereenkomst voor een periode van minimaal 5 jaar afsluit, kan uw donatie belastingvrij aan ons gedaan worden. Deze overeenkomst kan opgesteld worden zonder tussenkomst van een notaris.
Download hier een periodieke schenkingsovereenkomst tussen u en stichting MuziekSpeelplaats.

Nalatenschap

Bepaal hoe u ons steunt door middel van een legaat, een fonds op naam, of door
stichting MuziekSpeelplaats als mede-erfgenaam aan te wijzen in uw testament.
Wij bespreken graag hoe u specifieke locaties of activiteiten kunt helpen.
Zorg dat wij na overleg met de notaris goed geïnstrueerd zijn dan komt uw wens volledig ten goede van kinderen die in hun buurt samen muziek willen maken.

Algemene informatie

De MuziekSpeelplaats heeft de culturele ANBI status hierdoor komt uw gift volledig ten goede aan het werk van stichting MuziekSpeelplaats. Voor onze donateurs geldt een extra giftenaftrek en zij zijn vrijgesteld voor de erfbelasting.