Media

cbf.nl

CBF – Toezicht op goeddoen

Het CBF heeft een nieuwe uitstraling!

Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de 656 Erkende Goede Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld

Samenwerking Jongeren Ambassadeurs.

Jongeren Ambassadeurs

Droomplek bij de Muziekspeelplaats: maak meer mensen bekend met hun missie!

Muziek voor kinderen waar dat niet zo vanzelfsprekend is, dat is de missie van De Muziekspeelplaats. Deze stichting, opgericht door componist Tjeerd Oosterhuis, organiseert muziekspeelplaatsen waar alle kinderen samen met muziek kunnen spelen zoals zij ook naar een sportveldje in de buurt gaan. Hierdoor kunnen kinderen hun talenten ontdekken, samenwerken met andere kinderen uit de wijk en hun zelfvertrouwen laten groeien.

De stichting wil na een succesvolle eerste pilot in Den Haag, geleid door Siggi een De MuziekSpeelplaats Boegbeeld, verder uitbreiden in Nederland. Heb jij een hart voor muziek en wil jij hier als jongerenambassadeur over meedenken en bijvoorbeeld onderzoeken hoe de fondsenwerving en/of de social media kanalen het beste ingezet kunnen worden?

Meld je dan hier aan als jongerenambassadeur of stuur een bericht naar 06-18530825!

CBF erkend en gecertificeerd.

Toezichthouder CBF

Erkende Goede Doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze dragen bij aan een betere wereld, gaan zorgvuldig om met elke euro en leggen verantwoording af. Toezichthouder CBF controleert dit.
Toezichthouder CBF, opererend als certificatie-instelling, heeft vastgesteld dat de werving voor een besteding van fondsen van St. MuziekSpeelplaats voldoen aan normen van de erkenningsregeling voor Goede Doelen.

Het sleutelmoment van Tjeerd Oosterhuis.

ABN AMRO financial focus

Tjeerd Oosterhuis leeft al zijn hele leven met muziek. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de muziekwereld als liedjesschrijver, componist en producer. Maar er knaagt iets aan hem. Hij wil het plezier, het genot en de verbindende factor van muziek nu delen met de volgende generatie. Ook aan kinderen die niet direct toegang hebben tot muziek.

Muziek geeft een beter leven!

Neuropsycholoog Erik Scherder – Parool

Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Erik Scherder heeft zich verdiept in het effect van muziek op de hersenen. ‘Door muziek te maken worden taken opgelost die je als man van zestig minder goed zou doen, omdat er een leeftijdsgerelateerde achteruitgang is.

Culturele ANBI status verkregen.

Inspecteur der belastingen

Stichting De MuziekSpeelplaats is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Muziek toegankelijk maken voor álle kinderen!

Goede Doelen Gids – Nederland

Kinderen moeten in aanraking kunnen komen met muziek. Wetenschappers tonen aan dat muziek maken de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert.

Aangesloten bij Goede Doelen Nederland.

Goede Doelen Nederland

Goede Doelen Nederland is dé brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde goede doelen. Onze leden zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale hulp. Van cultuur tot dierenbelangen. In binnen- en in het buitenland.
Publieksvertrouwen is een belangrijke randvoorwaarde voor goede doelen om hun maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Het publiek moet erop kunnen rekenen dat door hen gegeven steun daadwerkelijk ten goede komt aan het maatschappelijke doel waarvoor het gegeven wordt.

Case of support | De MuziekSpeelplaats.

Stichting De MuziekSpeelplaats

Vind jij ook dat het mooi zou zijn als er naast sportveldjes ook muziekspeelplaatsen komen voor álle kinderen? Check onze case of support dan ben je op de hoogte over hoe wij mensen informeren.