Doneren

Samen creëren we een veilige plaats in de wijk, waar muziek en plezier de boventoon voeren.

Help ons de Boegbeelden van alle muziekspeelplaatsen professioneel te ondersteunen.

Behalve een jaarlijkse donatie, kan je ook op andere manieren De Muziekspeelplaatsen steunen.
Je kunt ons steunen met een eenmalige donatie, periodiek schenking of ons met een legaat opnemen in jouw testament. Er is een aantal verschillen tussen deze manier van schenken die we je graag uitleggen.

Informatie over belastingvrij schenken
Eénmalig doneren
Periodiek doneren en schenkingsovereenkomst
Erfenissen en legaten